• Post category:Lịch thi

Thời gian:

Thứ 2, Ngày 07/07/2008
Thứ 2, Ngày 21/07/2008

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, Số 56 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội