Lịch thi đầu vào tháng 07/2007

Thời gian: 

          Thứ 3, Ngày 10/07/2007
          Thứ 6, Ngày 20/07/2007

Địa điểm: 

         Tại Hanoi-Aptech, 56 Nguyễn Chí Thanh