• Post category:Lịch thi

Thời gian:

Thứ 5, Ngày 05/06/2008
Thứ 6, Ngày 20/06/2008

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, Số 56 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội