Lịch thi đầu vào tháng 06/2007

Thời gian: 

          Thứ 3, Ngày 05/06/2007
          Thứ 4, Ngày 20/06/2007

Địa điểm: 

         Tại Hanoi-Aptech, 56 Nguyễn Chí Thanh