Thời gian:

Thứ 2, Ngày 05/05/2008
Thứ 3, Ngày 20/05/2008

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, Số 56 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội