Lịch thi đầu vào tháng 05/2007

Thời gian:

          Thứ 5, Ngày 10/05/2007
       Chủ nhật, Ngày 20/05/2007

Địa điểm:

         Tại Hanoi-Aptech, 56 Nguyễn Chí Thanh