Lịch thi đầu vào tháng 04

Thời gian:

          Chủ nhật, Ngày 08/04/2007
        Chủ nhật, Ngày 22/04/2007

Địa điểm:

         Tại Hanoi-Aptech, 56 Nguyễn Chí Thanh