Lịch thi đầu vào tháng 03/2008

Thời gian:

Thứ 4, Ngày 05/03/2008
Thứ 5, Ngày 20/03/2008

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, Số 56 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội