• Post category:Lịch thi

Lịch hướng dẫn ôn thi và thi đầu vào của Hanoi-Aptech trong quý I/2010 như sau:

 

Ngày hướng dẫn thi

Ngày thi đầu vào

Ghi chú

Tháng 1

04/01/2010

05/01/2010

 

18/01/2010

20/01/2010

 

Tháng 2

03/02/2010

05/02/2010

 

Tháng 3

03/03/2010

05/03/2010

 

18/03/2010

20/03/2010

 

Ôn thi và thi tại 56 Nguyễn Chí Thanh. Giờ thi bắt đầu từ 8h30. Mọi thay đổi khác nếu có, sẽ thông báo theo các đợt thi cụ thể.