• Post category:Lịch thi

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trung Tâm cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trường sẽ tổ chức vào tháng 08.

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0709G

Lớp C0608M

Lớp T0804H

Từ 09.30 – 10.00

Từ 19.15 –  19.45

Từ 09.00 –  09.30

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 5

Ngày 14/08/2008

Ngày 15/08/2008

Ngày 21/08/2008

19 Nguyễn Trãi

Lớp N0804L

Lớp C0703L

Lớp C0802M

Từ 19h45 – 20h30

Từ 19h45 – 20h30

Từ 19h45 – 20h30

Thứ 5

Thứ 5

Thứ 5

Ngày 14/8/2008

Ngày 21/8/2008

Ngày 28/8/2008

Lưu ý:
Lớp trưởng các lớp có lịch Open house chú ý nhắc các bạn trong lớp tham dự đầy đủ, đây là quyền lợi của tất cả các bạn.