Lịch Open House tháng 6/2008

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trung Tâm cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trường sẽ tổ chức vào tháng 06.

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0608H

Lớp C0708G

Lớp C0708M

Từ 09.00 – 09.30

Từ 09.30 –  10.00

Từ 19.15 – 19.45

Thứ 6

Thứ 5

Thứ 5

Ngày 13/06/2008

Ngày 19/06/2008

Ngày 26/06/2008

19 Nguyễn Trãi

Lớp C0711G

Lớp T0712H

Lớp N0802L

Từ 9h30-10h15

Từ 11h30-12h00

Từ 19h45 – 20h30

Thứ 3

Thứ 6

Thứ 4

Ngày 17/6/2008

Ngày 20/6/2008

Ngày 25/6/2008