Lịch Open House tháng 12/2007

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trung Tâm cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trung tâm sẽ tổ chức vào tháng 12.

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp A0709K

Lớp A0709L

Lớp T0711G

Lớp T0711K

Lớp C0709L

Từ 15h15 – 15h45

Từ 19h45 – 20h15

Từ 10h00 – 10h30

Từ 15h15 – 15h45

Từ 19h45 – 20h15

Thứ 6

Thứ 6

Thứ 2

Thứ 2

Thứ 3

Ngày 07/12/2007

Ngày 07/12/2007

Ngày 10/12/2007

Ngày 10/12/2007

Ngày 18/12/2007

19 Nguyễn Trãi

Lớp C0709G

Lớp C0512L

Lớp T0709H

Lớp T0707H

Lớp C0609PH

Từ 10h00 – 10h30

Từ 17h00 – 17h45

Từ 9h15 – 10h00

Từ 9h15 – 10h00

Từ 9h15 – 10h00

Thứ 5

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 4

Thứ 5

Ngày 06/12/2007

Ngày 12/12/2007

Ngày 14/12/2007

Ngày 19/12/2007

Ngày 27/12/2007