Lịch Open House tháng 10/2008

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trung Tâm cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

 

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trường sẽ tổ chức vào tháng 10.

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0711K
Lớp T0809G
Lớp C0808L
Lớp T0809H

: Từ 17.45 –  18.15
: Từ 09.30 –  10.00
: Từ 19.45 –  20.15
: Từ 09.00 –  09.30

Thứ 4
Thứ 4
Thứ 4
Thứ 5

ngày 08/10/2008
ngày 22/10/2008
ngày 22/10/2008
ngày 23/10/2008

Lưu ý:
Lớp trưởng các lớp có lịch Open house chú ý nhắc các bạn trong lớp tham dự đầy đủ, đây là quyền lợi của tất cả các bạn.