Lịch Open House tháng 07/2008

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trung Tâm cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trường sẽ tổ chức vào tháng 07.

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0709L

Lớp C0608H

Từ 19.45 – 20.15

Từ 09.00 – 09.30

Thứ 5

Thứ 6

Ngày 24/07/2008

Ngày 25/07/2008

19 Nguyễn Trãi

Lớp C0608L

Lớp N0804M

Lớp C0703L

Từ 19h45 – 20h30

Từ 19h45 – 20h30

Từ 19h45 – 20h30

Thứ 5

Thứ 5

Thứ 5

Ngày 17/7/2008

Ngày 24/7/2008

Ngày 31/7/2008

Lưu ý:
Lớp trưởng các lớp có lịch Open house chú ý nhắc các bạn trong lớp tham dự đầy đủ, đây là quyền lợi của tất cả các bạn.