Lịch Open House tháng 04/2008

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trung Tâm cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trường sẽ tổ chức vào tháng 04.

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0704L

Lớp C0703G

Lớp C0702H

Lớp T0801L

Từ 17.45 – 20.15

Từ 10.00 – 10.30

Từ 09.30 – 10.00

Từ 17.45 – 18.15

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 4

Ngày 09/04/2008

Ngày 11/04/2008

Ngày 19/04/2008

Ngày 23/04/2008

19 Nguyễn Trãi

Lớp N0709L

Lớp N0711M

Lớp N0710H

Lớp C0512L

Lớp T0710H

Từ 17h00-17h45

Từ 19h00-19h45

Từ 9h15 -10h00

Từ 17h00-17h45

Từ 9h15 -10h00

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 5

Ngày 10/4/2008

Ngày 11/4/2008

Ngày 16/4/2008

Ngày 17/04/2008

Ngày 24/04/2008