• Post category:Lịch thi

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trung Tâm cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trường sẽ tổ chức vào tháng 03.

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp T0711I

Lớp C0510P

Lớp C0612L

Từ 15h30 – 16h00

Từ 9h30 – 10h00

Từ 19h45 – 20h15

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 3

Ngày 12/03/2008

Ngày 13/03/2008

Ngày 18/03/2008

19 Nguyễn Trãi

Lớp T0709I

Lớp N0710H

Lớp C0710PI

Lớp C0710PH

Từ 15h30 – 16h15

Từ 9h15 – 10h00

Từ 15h30 – 16h15

Từ 9h15 – 10h00

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 5

Ngày 11/03/2008

Ngày 19/03/2008

Ngày 20/03/2008

Ngày 27/03/2008

Class 2

Class 3

P.Đông

P.Đông