Lịch nghỉ hè

Học viên tại 56 Nguyễn Chí Thanh và 19 Nguyễn Trãi sẽ học hết ngày 30 / 06 / 2007 và sẽ bắt đầu nghỉ hè từ 01 / 07 / 2007 đến hết ngày 08 / 07 / 2007. Ngày 09 / 07 / 2007 học viên quay trở lại học bình thường.