Lịch khai giảng tháng 7

Lớp

Thời gian

Địa điểm

 
ACNA
N0707K 
15h00 Thứ 5
Ngày 19/07/2007
Phòng Class 2 – Tầng 1
Tòa Nhà 19 Nguyễn Trãi.
 
ACCP
C0708G 
09h30 Thứ 5
Ngày 26/07/2007
Phòng Class 1 – Tầng 2
Tòa Nhà 56 Nguyễn Chí THanh.