• Post published:06/06/2007
  • Post category:Lịch thi

Lớp

Thời gian

Địa điểm

 
ACNA
N0705G 
09h30 Thứ 6
Ngày 08/06/2007
Phòng Class 3 – Tầng 4
Tòa Nhà 19 Nguyễn Trãi.

Lịch khai giảng tháng 6