Lịch khai giảng tháng 4

Lớp

Thời gian

Địa điểm

ACCP
C0703L 
17h00 Thứ 5
Ngày 05/04/2007
Phòng Class 1 – Tầng 1
Tòa Nhà 19 Nguyễn Trãi
ACNA
N0704M 
18h30 Thứ 6
Ngày 13/04/2007
Phòng Class 3 – Tầng 4
Tòa Nhà 19 Nguyễn Trãi