Lịch khai giảng tháng 1

Lớp

Thời gian

Địa điểm

ITT
T0612I
13h30 Thứ 4
Ngày 17/01/2007
Phòng Class 2 – Tầng 1
Tòa Nhà 19 Nguyễn Trãi
ACNA
N0701M
19h00 Thu 5
Ngày 18/01/2007
Phòng Class 3 – Tầng 4
Tòa Nhà 19 Nguyễn Trãi