Lịch họp phu huynh

Hanoi-Aptech thông báo lịch họp phụ huynh các lớp ACCP – TV:  T0608G, T0610M – Nguyễn Trãi & T0609K, T0608L – Nguyễn Chí Thanh.

Thời gian:

8h30 – 10h30, Chủ Nhật ngày 11 tháng 3 năm 2007.

Địa điểm:

Phòng Great hall – Tầng 2 – 56 Nguyễn Chí Thanh.