Lịch họp phụ huynh tháng 6/2007

Hanoi-Aptech thông báo lịch họp phụ huynh các lớp: T0610H, T0610I – Nguyễn Trãi & T0609H, T0609I – Nguyễn Chí Thanh.

Thời gian:

9h30 – 11h00, Chủ Nhật ngày 10 tháng 06 năm 2007.

Địa điểm:

Phòng Great hall – Tầng 2 – 56 Nguyễn Chí Thanh.