Lịch họp phụ huynh tháng 5/2007

Hanoi-Aptech thông báo lịch họp phụ huynh các lớp: C0609G, C0609M, C0610L – Nguyễn Trãi & C0612L – Nguyễn Chí Thanh.

Thời gian:

9h30 – 11h00, Chủ Nhật ngày 13 tháng 05 năm 2007.

Địa điểm:

Phòng Great hall – Tầng 2 – 56 Nguyễn Chí Thanh.