Lịch thi tháng 01 năm 2008

JANUARY 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
108/0117:4519:45Great HallA0709LSem 1Test T3: C Practical
207/0108:1509:00Lab 2C0503GYear 2Test T3: EJB2 & J2EE Theory
310/0108:0010:00Lab 2C0503GYear 2Test T4: EJB2 & J2EE Practical
408/0108:1509:00Lab 2C0511GYear 2Test T4: Adv.Net Theory
511/0108:0010:00Lab 2C0511GYear 2Test T5: Adv.Net Practical
624/0120:0020:45Lab 3C0512MYear 2Test T7: Web Services and Security in .Net
731/0118:0018:45Lab 3C0608LSem 2Test T6: Winforms Theory
811/0120:0020:45Lab 2C0608MSem 2Test T6: Winforms Theory
916/0119:4521:45Lab 2C0608MSem 2Test T7: Winforms Practical
1019/0116:0016:45Lab 1C0609KSem 2Test T6: Winforms Theory
1123/0115:4517:45Lab 1C0609KSem 2Test T7: Winforms Practical
1208/0115:4517:45Lab 2C0610KSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
1315/0120:0020:45Lab 3C0611MSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
1418/0117:4519:45Lab 3C0611MSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
1529/0118:0018:45Lab 2C0612LSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
1612/0108:0011:30Great HallC0703GSem 1Project Evaluation
1716/0118:0018:45Lab 1C0706LSem 1Test T6: RDBMS Theory
1819/0118:0018:45Lab 1C0706LSem 1Test T7: RDBMS Practical
1910/0116:0016:45Lab 2C0707KSem 1Test T6: RDBMS Theory
2014/0116:0016:45Lab 2C0707KSem 1Test T7: RDBMS Practical
2122/0108:1509:00Lab 1C0708GSem 1Test T6: RDBMS Theory
2225/0108:0010:00Lab 1C0708GSem 1Test T7: RDBMS Practical
2307/0120:0020:45Lab 1C0708MSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2410/0119:4521:45Lab 1C0708MSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
2512/0108:1509:00Lab 2C0709GSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2616/0108:0010:00Lab 2C0709GSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
2730/0108:1509:00Lab 1C0710GSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2817/0117:4519:45Lab 1RetakeYear 2ACCP 2003 / ITT 2003
2924/0117:4519:45Lab 1Retake ACCP 2003 / ITT 2003
3009/0117:4519:45Lab 1T0705LSem 1Test T8: SQL2 Practical
3126/0120:0020:45Great HallT0707MSem 1Test T6: SQL1 Theory
3216/0116:0016:45Great HallT0709KSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
3319/0115:4517:45Lab 1T0709KSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
3429/0116:0016:45Great HallT0710KSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory

19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationBatchSemestreModule
103/0108:3009:30Class 1  thi thử đầu vào
204/0117:4518:30Lab 3C0605LSem 3Test T1: XML-UML Theory
305/0108:30 Class 1  Thi đầu vào
405/0119:4520:30Class 3N0706MACNAW2K3I- Test
505/0108:00 Class 1T0612ISem 3Project Evaluation
605/0113:30 Class 1C0608LSem 2Project Evaluation
705/0113:30 Class 1C0608GSem 2Project Evaluation
808/0113:0015:30Lab ACNAN0706MACNAW2K3I Practical- Test
908/0108:0008:45Class 3N0708GACNAW2K3I- Test
1008/0110:0010:45Class 3N0711HACNACIT Test
1109/0119:4520:30Lab 1C0711MSem 1Test T1: CF Theory
1209/0117:4518:30Lab 2C0610LSem 2Test T6: Winforms Theory
1310/0108:0010:30Lab ACNAN0708GACNAW2K3I Practical- Test
1412/0113:30 Class 1C0607MSem 2Project Evaluation
1512/0113:30 Class 1C0411KSem 4Project Evaluation
1612/0110:0010:45Class 2T0710HSem 1Test T2: C Theory
1712/0119:4520:30Lab 1C0610MSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
1812/0117:4519:45Lab 2C0610LSem 2Test T7: Winforms Practical
1915/0115:4516:30Class 3N0707KACNAE2K3M- Test
2015/0109:3011:30Lab 1T0710HSem 1Test T3: C Practical
2116/0119:4521:45Lab 1C0610MSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
2217/0113:0015:30Lab ACNAN0707KACNAE2K3M Practical – Test
2318/0119:4520:30Lab 3C0709MSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2418/0108:3009:30Class 1  thi thử đầu vào
2519/0117:4518:30Class 3N0709LACNAW2K3E -Test
2621/0108:0008:45Lab 3C0611GSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
2721/0114:0014:45Class 1T0704ISem 3Test T7: SQL 2 Theory
2822/018:008:45Lab 1C0709GSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2922/0113:0015:30Lab ACNAN0709LACNAW2K3E Practical- Test
3022/0119:4521:45Lab 3C0709MSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
3122/0115:4516:30Lab 2C0509KSem 4Test T3: EJB2 & J2EE Theory
3222/0117:4518:30Class 1A0711LSem 1Test T1: CF Theory
3323/0110:0010:45Class 2T0709HSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
3424/018:0010:00Lab 3C0611GSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
3525/018:0010:00Lab 1C0709GSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
3625/0119:4520:30Lab 1C0506MSem 4Test T3: EJB2 & J2EE Theory
3725/0113:3015:30Lab 1T0704ISem 3Test T8: SQL 2 Practical
3825/0115:4517:45Lab 2C0509KSem 4Test T4: EJB2 & J2EE Practical
3926/0109:3011:30Lab 1T0709HSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
4026/0117:4518:30Class 3T0710LSem 1Test T2: C Theory
4128/0109:4510:30Class 3N0710HACNAW2K3E- Test
4228/0119:4520:30Lab 1C0611MSem 2Test T5: .Net & C# Theory
4329/0110:0010:45Lab 1C0609PHSem 2Test T5: .Net & C# Theory
4429/0119:4521:45Lab 1C0506MSem 4Test T4: EJB2 & J2EE Practical
4530/0110:0010:45Class 2C0710PHSem 1Test T2: C Theory
4630/0114:0014:45Class 2C0710PISem 1Test T2: C Theory
4730/0108:0010:30Lab ACNAIN0710HACNAW2K3E Practical- Test
4830/0110:0010:45Class 1T0707HSem 2Test T4: HDJ & DWMX Theory
4930/0117:4519:45Class 3T0710LSem 1Test T3: C Practical
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.