• Post category:Lịch thi

Phòng đào tạo xin thông báo lịch thi lại học viên tháng 12/2015, các bạn chú ý cập nhật!

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

3-Dec

13:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

10-Dec

14:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

12-Dec

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

17-Dec

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

22-Dec

16:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

25-Dec

17:45

Các môn thực hành ACCP

CHÚC CÁC BẠN ĐẠT KẾT QUẢ TỐT!

PHÒNG ĐÀO TẠO