Phòng Đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi học viên tháng 11/2015. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thiLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
349A1307L17-Nov17:45LabSem4WAJS Theory
352A1307L19-Nov17:45LabSem4WAJS Practical
343A1408M12-Nov19:45LabSem2PCS Theory
348A1408M16-Nov19:45LabSem2PCS Practical
361A1410L28-Nov13:30ClassSem1Project Sem 1
350A1507M19-Nov17:45ClassSem1English
354A1510M19-Nov17:30ClassSem1English
341C1301QI7-Nov ClassSem3eProject Evaluation (Sem 3)
359C1301QI27-Nov Lab HVSem4EJB Theory
363C1301QI30-Nov Lab HVSem4EJB Practical
351C1401QG19-Nov Lab HVSem2Java 2 Theory
355C1401QG23-Nov Lab HVSem2Java 2 Practical
334C1404I4-Nov13:30LabSem3WAD Theory
338C1404I6-Nov13:30LabSem3WAD Practical
340C1408G7-Nov8:00ClassACCPeProject Sem 2
342C1410G12-Nov8:00LabSem2PCS Theory
345C1410G14-Nov7:30LabSem2PCS Practical
304AIP12L7-Nov13:30ClassiOSiOS Project Evaluation
358N1506L25-Nov17:45LabACNAISA Theory
362N1506L28-Nov13:30Lab ACNAACNAISA Practical
337Retake5-Nov13:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
344Retake12-Nov14:00LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
347Retake14-Nov13:30Lab ACNAACNACác môn thực hành ACNA
353Retake19-Nov15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
356Retake24-Nov16:00LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
360Retake27-Nov17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
335T1505G5-Nov8:00LabSem2HDJ Theory
339T1505G7-Nov7:30LabSem2HDJ Practical

PHÒNG ĐÀO TẠO!