Lịch thi đầu vào tháng 1 năm 2008

Thời gian:

Thứ 7, Ngày 05/01/2008
Chủ nhật, Ngày 20/01/2008

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, 19 Nguyễn Chí Thanh