Lễ trao Chứng chỉ các khóa học Lập trình viên & Quản trị hệ thống

Hanoi-Aptech xin được thông báo “Lễ trao Chứng chỉ các khóa học Lập trình viên & Quản trị hệ thống”.

Thời gian:

18h00 Thứ 4 ngày 25 tháng 4 năm 2007

 

Địa điểm:

Phòng Class 1 – tầng 1 – Tòa nhà 19 Nguyễn Trãi