Hanoi-Atpech tổ chức lễ triển khai chương trình đào tạo

Thời gian : 14:00 đến 15:00 , Thứ 4, Ngày 15/8/2007

Địa điểm : Tầng 2, Tòa nhà Viettronics – 56 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Nội dung: Hanoi-Aptech công bố trước học viên, phụ huynh học viên, báo giới và cộng đồng về các chương trình đào tạo mới được cập nhật là: Lập trình viên, Kỹ thuật viên, Quản trị hệ thống, Tiếng Anh Công nghệ Thông tin. Hỏi đáp và trao đổi chi tiết về nội dung đào tạo của các chương trình này.

Thông tin thêm xin liên hệ:

Phòng đào tạo
Trường Đào tạo Lập trình viên quốc tế Hanoi-Aptech
56 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội – Tel (04) 834 4669
19 Nguyễn Trãi, Hà Nội – Tel (04) 563 7511