HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 8/2020

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 8/2020 như dưới đây:

Mã kỳLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
68C1812M3/8/202019:45:00LabSem2PCS Theory
60AC1908IK4/8/202013:30:00LabSem2Java2 Theory
69C1812M5/8/202019:45:00LabSem2PCS Practical
61AC1908IK6/8/202013:30:00LabSem2Java2 Practical
70C1912M8/8/202013:30:00LabSem1ePJ Submission
71Retake8/8/202010:00:00LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
85C1908M8/8/202019:00:00LabSem1PJ Evaluation
72C1708M10/8/202019:45:00LabSem4Test E4: JSF Theory    
66AC1810GH11/8/20208:30:00LabSem4Test E3: JSP Theory    
67AC1810GH11/8/20209:30:00LabSem4Test R1: JSP Practical
73C1708M11/8/202019:45:00LabSem4Test R2: JSF Practical
76T2007GH14/8/20208:30:00LabSem1HDJ Theory
77T2007GH14/8/20209:30:00LabSem1HDJ Practical
78Retake15/8/202015:30:00LabACCPCác môn thực hành ACCP
79C1912M17/8/202018:30:00LabSem1PHP Theory
80C1912M19/8/202019:30:00LabSem1PHP Practical
81C1908IK20/8/202013:30:00LabSem2PCS Theory
82C1908IK20/8/202013:30:00LabSem2PCS Practical
83Retake20/8/202015:30:00LabACCPCác môn thực hành ACCP
74AC1810GH22/8/20208:30:00LabSem4Test E4: JSF Theory    
75AC1810GH22/8/20209:30:00LabSem4Test R2: JSF Practical
84Retake22/8/202015:30:00LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
86Retake29/8/202010:00:00LabACCPCác môn thực hành ACCP
87C1812M31/8/202019:45:00LabSem2BigData Theory

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 8/2020