HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 3/2021​

Phòng Đào Tạo Trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 3/2021 như dưới đây:

Mã kỳLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
10AC1908M11/3/202119:15LabSem2Big Data
15AC2008LM11/3/202118:30LabSem1PHP Theory
23Retake13/3/202115:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
16AC2008LM15/3/202119:30LabSem1PHP Practical
24Retake16/3/202115:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
21AT2011GH19/3/20218:00LabSem1SQL12 Theory
22AT2011GH19/3/20218:00LabSem1SQL12 Practical
25T2011GH19/3/20218:00LabSem1PHP Theory
26T2011GH19/3/20218:00LabSem1PHP Practical
27Retake20/3/202115:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
19AC1812M22/3/202119:30LabSem3EAD Theory
20AC1812M23/3/202119:30LabSem3EAD Practical
28C1812M26/3/202119:30LabSem3MCC Theory
17AC1908M27/3/202113:30LabSem2Project Sem 2