Phòng Đào tạo thông báo lịch thi tháng 12 update, học viên chú ý cập nhật.

Mã kỳ thiLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
425AC1601G1-Dec8:00LabSem2Java1 Theory
427C1401QG2-Dec Lab-HVSem4ANDROID Theory
428C1601G3-Dec8:00LabSem2Java1 Practical
429C1401QG5-Dec Lab-HVSem4ANDROID Practical
430Entry5-Dec9:00LabACCPGmat, English
431Retake5-Dec17:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
460Retake-K67-Dec15:30Lab-HVSem4WPSJ theory (lần 2)
461Retake-K67-Dec13:30Lab-HVSem4WPSJ Practical (lần 2)
471Retake-K77-Dec15:30Lab-HVSem1HDJ&DW Theory (lần 4)
472Retake-K77-Dec13:30Lab-HVSem1HDJ&DW Practical (lần 4)
432Retake8-Dec19:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
462Retake-K69-Dec15:30Lab-HVSem4WAJS theory (lần 2)
463Retake-K69-Dec13:30Lab-HVSem4WAJS Practical (lần 2)
473Retake-K79-Dec15:30Lab-HVSem2XML Theory (lần 3)
433Retake10-Dec13:30Lab 2ACNACác môn thực hành ACNA
434C1501QK12-Dec Lab-HVSem2DCJ Theory
435C1501QK12-Dec Lab-HVSem2DBSJ Theory
436Retake13-Dec17:30LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
464Retake-K613-Dec16:15Lab-HVSem4INSE Theory (lần 4)
465Retake-K613-Dec15:15Lab-HVSem4WEBEN Theory (lần 4)
466Retake-K613-Dec13:15Lab-HVSem4WEBEN Practical (lần 4)
437C1501QK14-Dec Lab-HVSem2DCJ Practical
438Entry15-Dec9:00LabACCPGmat, English
467Retake-K615-Dec15:30Lab-HVSem4XMJ Theory (lần 2)
468Retake-K615-Dec13:30Lab-HVSem4XMJ Practical (lần 2)
474Retake-K715-Dec15:30Lab-HVSem1SQL Theory (lần 4)
475Retake-K715-Dec13:30Lab-HVSem1SQL Practical (lần 4)
439Retake16-Dec17:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
441AT1608K21-Dec15:30LabSem1HDJ & DWCS5 Theory
444Retake21-Dec17:30LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
469Retake-K621-Dec10:00Lab-HVSem4EJB Theory (lần 1)
470Retake-K621-Dec8:00Lab-HVSem4EJB Practical (lần 1)
476Retake-K721-Dec10:00Lab-HVSem2Java1 Theory (lần 2)
477Retake-K721-Dec8:00Lab-HVSem2Java1 Practical (lần 2)
447C1401QG23-Dec Lab-HVSem3WF1 Theory
440AC1509I24-Dec13:30LabSem2Project Sem 2
443AT1608K24-Dec15:30LabSem1HDJ & DWCS5 Practical
450A1603M24-Dec19:30ClassSem1Project PHP
451Entry26-Dec9:00LabACCPGmat, English
449AC1601G26-Dec8:00LabSem2Java2 Theory
455C1401QG26-Dec Lab-HVSem3WF1 Practical
453AC1601G28-Dec8:00LabSem2Java2 Practical
442AA1510M28-Dec17:30LabSem2DCJ Theory
457N1611L28-Dec17:30LabACNA2K8E Theory
446AT1608K29-Dec15:30LabSem1English
448AA1510M30-Dec17:30LabSem2DBSJ Theory
459N1611L31-Dec17:30LabACNA2K8E Practical

PHÒNG ĐÀO TẠO