HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 12/2020​

HANOI-APTECH THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 12/2020

Phòng Đào Tạo Trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 12/2020 như dưới đây:

Mã kỳLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
156C1708M26/12/20208:30ClassSem4Project Evaluation
149C1908M09/12/202019:15LabSem2Java2 Theory
150C1908M09/12/202019:45LabSem2Java2 Practical
157C1908M30/12/202019:15LabSem2XML & JSON Theory
145C2008LM01/12/202018:30LabSem1SQL12 Theory
146AC2008LM08/12/202019:30LabSem1SQL12 Practical
158C2008LM22/12/202018:30LabSem1C Practical
160Retake05/12/202015:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
161Retake10/12/202015:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
162Retake12/12/202015:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
163Retake19/12/202010:00LabACCPCác môn thực hành ACCP
164Retake26/12/202010:00LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
151AT2007GH09/12/20208:30LabSem1C Practical
154T2011GH23/12/20208:30LabSem1HDJ Theory
155T2011GH25/12/20209:30LabSem1HDJ Practical