HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 1/2021​

HANOI-APTECH THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 1/2021

Phòng Đào Tạo Trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 1/2021 như dưới đây:

Mã kỳLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
1Retake9/1/202115:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
2C1812M13/1/202119:30LabSem3WAD Theory
3C1908M13/1/202119:15LabSem2XML & JSON Theory
4C2008LM14/1/202113:30LabSem1ePJ Submission
5Retake14/1/202115:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
6C1812M15/1/202119:30LabSem3WAD Practical
7T2011GH15/1/20218:00LabSem1BSTrap Theory
8T2007GH16/1/20218:30LabSem1PJ Evaluation
9Retake16/1/202115:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
10C1908M22/1/202119:15LabSem2Big Data
11C1812M23/1/202113:30LabSem2Project Java
12C1908IK23/1/202113:30ClassSem2Project Sem 2
13Retake23/1/202115:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
14T2011GH25/1/20218:00LabSem1AnguJS Theory
15C2008LM28/1/202118:30LabSem1PHP Theory
16C2008LM28/1/202119:30LabSem1PHP Practical
17C1908M30/1/202113:30LabSem2Project Sem 2
18Retake30/1/202115:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English