• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi lại tháng 9, học viên chú ý cập nhật để đăng ký thi.

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

6-Sep

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

15-Sep

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

17-Sep

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

19-Sep

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

23-Sep

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

28-Sep

19:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo