• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi lại tháng 12/2016

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

5-Dec

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

8-Dec

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

10-Dec

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

13-Dec

17:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

16-Dec

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

21-Dec

17:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo