• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi lại tháng 1/2017, học viên lưu ý cập nhật lịch thi để đăng ký

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

4-Jan

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

10-Jan

18:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

17-Jan

17:30

Các môn thực hành ACCP

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo