LỊCH THI LẠI THÁNG 3/2017

 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

10-03

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

14-03

18:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

17-03

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

18-03

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

21-03

18:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

24-03

17:30

Các môn thực hành ACCP

 

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

 

Phòng Đào tạo