• Post category:Lịch thi

Lịch thi lại tháng 08/2016, các bạn học viên chú ý đăng ký với phòng Giáo vụ theo lịch này.

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

5-Aug

19:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

9-Aug

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

18-Aug

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

20-Aug

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

22-Aug

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

26-Aug

19:30

Các môn thực hành ACCP

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo