Phòng Đào tạo nhà trường thông báo lịch thi học viên tháng 8 được cập nhật mới nhất để các bạn nắm được thông tin. 

Mã kỳ thiLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
279A1408M11-Aug19:45LabSem4XMJ Theory
283A1408M15-Aug19:45LabSem4XMJ Practical
256AA1410L11-Aug17:45LabSem2PCS Theory
280A1510M12-Aug17:30LabSem2Java1 Theory
284A1510M15-Aug17:30LabSem2Java1 Practical
281C1301QI13-Aug8:00ClassSem4Project J2EE
269AC1410G4-Aug8:00LabSem4ANDROID Theory
272AC1410G6-Aug8:00LabSem4ANDROID Practical
273C1505G4-Aug8:00LabSem2PCS Theory
277C1505G6-Aug8:00LabSem2PCS Practical
270C1509I2-Aug13:30LabSem2Java1 Theory
274C1509I4-Aug13:30LabSem2Java1 Practical
289C1509I25-Aug13:30LabSem2Java2 Theory
293C1509I27-Aug13:30LabSem2Java2 Practical
291N1603L25-Aug17:45LabLab 22K3I Theory
294N1603L27-Aug13:30Lab ACNALab 22K3I Practical
276Retake5-Aug19:30LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
278Retake9-Aug19:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
282Retake13-Aug8:00ClassSem2eProject Sem 2
286Retake18-Aug17:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
287Retake20-Aug13:30Lab 2ACNACác môn thực hành ACNA
288Retake22-Aug15:30LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
292Retake26-Aug19:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
297Retake-K619-Aug15:30LabLabWSAD#1 Theory (lần 4)
298Retake-K619-Aug13:30LabLabWSAD#1 Practical (lần 4)
299Retake-K625-Aug15:30LabLabWSAD#2 Theory (lần 2)
300Retake-K625-Aug13:30LabLabWSAD#2 Practical (lần 2)
301Retake-K719-Aug15:30LabLabC Theory (lần 3)
302Retake-K719-Aug13:30LabLabC Practical (lần 3)
271T1601G2-Aug8:00LabSem1HDJ Practical
295T1601G27-Aug8:00LabSem1SQL Theory
296T1601G30-Aug8:00LabSem1SQL Practical