HANOI – APTECH: LỊCH THI THÁNG 9/2020

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 9/2020

Phòng Đào Tạo Trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 9/2020 như dưới đây:

Mã kỳLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
92C1708M10/9/202019:30LabSem4Test E5: EJB Theory    
93C1708M11/9/202019:30LabSem4Test R3: EJB Practical
111C1708M28/9/202019:30LabSem4Test E6: WS Theory    
112C1708M29/9/202019:30LabSem4Test R4: WS Practical
95C1810GH15/9/20208:30LabSem4Test E5: EJB Theory    
96C1810GH15/9/20209:30LabSem4Test R3: EJB Practical
108C1810GH26/9/20208:30LabSem4Test E6: WS Theory    
109C1810GH26/9/20209:30LabSem4Test R4: WS Practical
81AC1908IK21/9/202013:30LabSem2PCS Theory
82AC1908IK21/9/202013:30LabSem2PCS Practical
99C1912M19/9/202013:30LabSem1PJ Evaluation
106C2008LM24/9/202018:30LabSem1HDJ Theory
107C2008LM24/9/202019:30LabSem1HDJ Practical
88E2006M4/9/202019:30ClassePITePIT
90Retake5/9/202010:00LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
94Retake12/9/202015:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
98Retake17/9/202015:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
105Retake19/9/202015:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
110Retake26/9/202010:00LabACCPCác môn thực hành ACCP
91T2007GH7/9/20208:30LabSem1BSTrap Theory
97T2007GH16/9/20208:30LabSem1AnguJS Theory