• Post category:Lịch thi
STT Họ và tên Số bằng
1 Nguyễn Phan Tuấn Anh ePIT_BS 091201
2 Nguyễn Mạnh Tùng ePIT_BS 091202
3 Nguyễn Duy Hải ePIT_BS 091203
4 Nguyễn Thế Anh ePIT_BS 091204
5 Nguyễn Hải Anh ePIT_BS 091211
6 Bạch Ngọc Tú ePIT_BS 091212
7 Nguyễn Thành Du ePIT_BS 091213
8 Nguyễn Tuấn Anh ePIT_BS 091214
9 Phạm Thái Linh ePIT_BS 091215
10 Bàn Việt Hưng ePIT_BS 091216
11 Hoàng Ngọc Giang ePIT_BS 091205
12 Hoàng Quang Minh ePIT_BS 091206
13 Vũ Ngọc Trung ePIT_BS 091207
14 Chử Văn Xuân ePIT_BS 091208
15 Đỗ Văn Thiện ePIT_BS 091209
16 Lê Tuấn Tú ePIT_BS 09010