Danh sách học viên đạt điểm cao tháng 12/2006

56 Nguyễn Chí Thanh

STUDENTS OF DECEMBER 2006

Test DateBatchIDExam NameRoll NumberFull NameMark PercentMark Date
27-Jul-06C0602LTest T5: HDJ & DWMX PracticalC0602L62Nguyễn Lê Tuấn Anh96,0%4-Dec-06
4-Dec-06C0410L* T8: ASP.Net & Webforms TheoryC0407M10Lê Văn Huy86,0%4-Dec-06
7-Dec-06T0609KTest T2: C TheoryT0609K45Tạ Văn Thành90,0%7-Dec-06
6-Dec-06C0506KTest T6: Winforms TheoryC0506K13Lại Việt Hưng84,0%8-Dec-06
20-Oct-06C0509MTest T2: Java Simplified I PracticalC0507G25Phạm Bảo Trung100,0%8-Dec-06
20-Oct-06C0509MTest T2: Java Simplified I PracticalC0509M14Ngô Đan Quang100,0%8-Dec-06
20-Oct-06C0509MTest T2: Java Simplified I PracticalC0509M15Nguyễn Việt Hưng100,0%8-Dec-06
18-Oct-06C0605LTest T5: HDJ & DWMX PracticalC0605L19Nguyễn Văn Trung96,0%9-Dec-06
20-Nov-06T0608LTest T3: C PracticalT0609I20Nguyễn Ngọc Thế100,0%9-Dec-06
16-Oct-06T0603MTest T8: SQL2 PracticalC0602M01iNgô Thị Thu Ngân90,0%11-Dec-06
5-Oct-06C0602LTest T8: SQL2 PracticalC0602L64Lê Đăng Giáp 88,0%11-Dec-06
1-Nov-06C0412H* T2: JSP PracticalC0410L13Lê Minh Quang96,0%11-Dec-06
12-Dec-06C0412L* T4: Core XML TheoryC0412K96Khuất Đức Cường88,0%12-Dec-06
9-Dec-06T0609KTest T3: C PracticalT0609K45Tạ Văn Thành100,0%14-Dec-06
13-Dec-06C0605LTest T7: SQL2 TheoryC0605L19Nguyễn Văn Trung86,0%14-Dec-06
15-Nov-06C0511KTest T2: Java Simplified I PracticalC0511K31Hồ Văn Phương92,0%15-Dec-06
15-Dec-06C0510HTest T6: Winforms TheoryC0510H11Nguyễn Thế Vinh76,0%15-Dec-06
16-Dec-06C0412H* T3: EJB & J2EE TheoryC0411M15Nguyễn Huy Hoàng78,0%16-Dec-06
30-Nov-06C0512MTest T2: Java Simplified I PracticalC0512M05An Toàn Thắng80,0%18-Dec-06
7-Dec-06C0410L* T9: ASP.Net & Webforms PracticalC0407M10Lê Văn Huy82,0%18-Dec-06
18-Dec-06T0609HTest T2: C TheoryT0608L45Trần Hải Minh90,0%20-Dec-06
5-Dec-06C0511GTest T2: Java Simplified I PracticalC0508L83Bùi Cát Hưng100,0%21-Dec-06
21-Dec-06T0611ITest T1: CF TheoryT0611I25Nguyễn Thị Phương Lan80,0%21-Dec-06
21-Dec-06T0611ITest T1: CF TheoryT0611I10Nguyễn Tiến Khê80,0%21-Dec-06
21-Dec-06T0611ITest T1: CF TheoryT0611I12Vũ Đức Tài80,0%21-Dec-06
21-Dec-06C0511KTest T3: Java Simplified II TheoryC0511K16Nguyễn Đăng Luật88,0%21-Dec-06
4-Dec-06C0405L* T11: Advanced.Net PracticalC0407L06iNguyễn Trung Anh92,0%22-Dec-06
20-Dec-06T0609HTest T3: C PracticalT0608L45Trần Hải Minh95,0%29-Dec-06
22-Dec-06C0508MTest T6: Winforms TheoryC0506M31iPhạm Vũ Thắng76,0%22-Dec-06

 

19 Nguyễn Trãi

STUDENTS OF DECEMBER 2006

RollnumberFullnameExam DateMark%MarkPassName Exam
C0603M30Nguyễn Văn Đạt05/12/20062288%ĐạtHDJ Theory
T0606G28Nguyễn Ngọc Linh21/12/20062184%ĐạtHDJ Theory
T0606G08Nguyễn Đức Hoá25/12/20062184%ĐạtHDJ Theory
C0604M03Nguyễn Văn Thắng08/12/20062392%ĐạtHDJ Practical
C0604M01Hoàng Thành08/12/20062392%ĐạtHDJ Practical
C0609G27Phí Đình Toàn07/12/20062080%ĐạtEPC Theory
C0610K06Trần Nông Lâm07/12/20062080%ĐạtEPC Theory
C0609M18Đỗ Đức Tiến16/12/200622,590%ĐạtEPC Theory
C0610K08Nguyễn Hữu Hiệp23/12/20062080%ĐạtEPC Theory
C0610K14Lê Văn Hoạt23/12/20062080%ĐạtEPC Theory
T0603H10Trịnh Trung Dũng25/12/20062184%ĐạtEPC Theory
T0610M41Phạm Quốc Kiên26/12/20062392%ĐạtEPC Theory
C0610L03Hoàng Lê Minh30/12/20062496%ĐạtEPC Theory
C0609G27Phí Đình Toàn11/12/20062392%ĐạtEPC Practical
C0609M21Nguyễn Huy Dũng14/12/200625100%ĐạtEPC Practical
C0611M12Đào Duy Khánh18/12/200625100%ĐạtCF Theory