• Post category:Lịch thi

56 Nguyễn Chí Thanh

STUDENTS OF DECEMBER 2006

Test Date BatchID Exam Name Roll Number Full Name Mark Percent Mark Date
27-Jul-06 C0602L Test T5: HDJ & DWMX Practical C0602L62 Nguyễn Lê Tuấn Anh 96,0% 4-Dec-06
4-Dec-06 C0410L * T8: ASP.Net & Webforms Theory C0407M10 Lê Văn Huy 86,0% 4-Dec-06
7-Dec-06 T0609K Test T2: C Theory T0609K45 Tạ Văn Thành 90,0% 7-Dec-06
6-Dec-06 C0506K Test T6: Winforms Theory C0506K13 Lại Việt Hưng 84,0% 8-Dec-06
20-Oct-06 C0509M Test T2: Java Simplified I Practical C0507G25 Phạm Bảo Trung 100,0% 8-Dec-06
20-Oct-06 C0509M Test T2: Java Simplified I Practical C0509M14 Ngô Đan Quang 100,0% 8-Dec-06
20-Oct-06 C0509M Test T2: Java Simplified I Practical C0509M15 Nguyễn Việt Hưng 100,0% 8-Dec-06
18-Oct-06 C0605L Test T5: HDJ & DWMX Practical C0605L19 Nguyễn Văn Trung 96,0% 9-Dec-06
20-Nov-06 T0608L Test T3: C Practical T0609I20 Nguyễn Ngọc Thế 100,0% 9-Dec-06
16-Oct-06 T0603M Test T8: SQL2 Practical C0602M01i Ngô Thị Thu Ngân 90,0% 11-Dec-06
5-Oct-06 C0602L Test T8: SQL2 Practical C0602L64 Lê Đăng Giáp  88,0% 11-Dec-06
1-Nov-06 C0412H * T2: JSP Practical C0410L13 Lê Minh Quang 96,0% 11-Dec-06
12-Dec-06 C0412L * T4: Core XML Theory C0412K96 Khuất Đức Cường 88,0% 12-Dec-06
9-Dec-06 T0609K Test T3: C Practical T0609K45 Tạ Văn Thành 100,0% 14-Dec-06
13-Dec-06 C0605L Test T7: SQL2 Theory C0605L19 Nguyễn Văn Trung 86,0% 14-Dec-06
15-Nov-06 C0511K Test T2: Java Simplified I Practical C0511K31 Hồ Văn Phương 92,0% 15-Dec-06
15-Dec-06 C0510H Test T6: Winforms Theory C0510H11 Nguyễn Thế Vinh 76,0% 15-Dec-06
16-Dec-06 C0412H * T3: EJB & J2EE Theory C0411M15 Nguyễn Huy Hoàng 78,0% 16-Dec-06
30-Nov-06 C0512M Test T2: Java Simplified I Practical C0512M05 An Toàn Thắng 80,0% 18-Dec-06
7-Dec-06 C0410L * T9: ASP.Net & Webforms Practical C0407M10 Lê Văn Huy 82,0% 18-Dec-06
18-Dec-06 T0609H Test T2: C Theory T0608L45 Trần Hải Minh 90,0% 20-Dec-06
5-Dec-06 C0511G Test T2: Java Simplified I Practical C0508L83 Bùi Cát Hưng 100,0% 21-Dec-06
21-Dec-06 T0611I Test T1: CF Theory T0611I25 Nguyễn Thị Phương Lan 80,0% 21-Dec-06
21-Dec-06 T0611I Test T1: CF Theory T0611I10 Nguyễn Tiến Khê 80,0% 21-Dec-06
21-Dec-06 T0611I Test T1: CF Theory T0611I12 Vũ Đức Tài 80,0% 21-Dec-06
21-Dec-06 C0511K Test T3: Java Simplified II Theory C0511K16 Nguyễn Đăng Luật 88,0% 21-Dec-06
4-Dec-06 C0405L * T11: Advanced.Net Practical C0407L06i Nguyễn Trung Anh 92,0% 22-Dec-06
20-Dec-06 T0609H Test T3: C Practical T0608L45 Trần Hải Minh 95,0% 29-Dec-06
22-Dec-06 C0508M Test T6: Winforms Theory C0506M31i Phạm Vũ Thắng 76,0% 22-Dec-06

 

19 Nguyễn Trãi

STUDENTS OF DECEMBER 2006

Rollnumber Fullname Exam Date Mark %Mark Pass Name Exam
C0603M30 Nguyễn Văn Đạt 05/12/2006 22 88% Đạt HDJ Theory
T0606G28 Nguyễn Ngọc Linh 21/12/2006 21 84% Đạt HDJ Theory
T0606G08 Nguyễn Đức Hoá 25/12/2006 21 84% Đạt HDJ Theory
C0604M03 Nguyễn Văn Thắng 08/12/2006 23 92% Đạt HDJ Practical
C0604M01 Hoàng Thành 08/12/2006 23 92% Đạt HDJ Practical
C0609G27 Phí Đình Toàn 07/12/2006 20 80% Đạt EPC Theory
C0610K06 Trần Nông Lâm 07/12/2006 20 80% Đạt EPC Theory
C0609M18 Đỗ Đức Tiến 16/12/2006 22,5 90% Đạt EPC Theory
C0610K08 Nguyễn Hữu Hiệp 23/12/2006 20 80% Đạt EPC Theory
C0610K14 Lê Văn Hoạt 23/12/2006 20 80% Đạt EPC Theory
T0603H10 Trịnh Trung Dũng 25/12/2006 21 84% Đạt EPC Theory
T0610M41 Phạm Quốc Kiên 26/12/2006 23 92% Đạt EPC Theory
C0610L03 Hoàng Lê Minh 30/12/2006 24 96% Đạt EPC Theory
C0609G27 Phí Đình Toàn 11/12/2006 23 92% Đạt EPC Practical
C0609M21 Nguyễn Huy Dũng 14/12/2006 25 100% Đạt EPC Practical
C0611M12 Đào Duy Khánh 18/12/2006 25 100% Đạt CF Theory