Chương trình dã ngoại

Một chương trình Hè tại Công viên Nước Hồ Tây dành cho học viên “Hanoi – Aptech & bạn bè“. Hãy khởi động chuyến đi cùng chúng tôi.

Đăng ký tham gia chương trình: Hết ngày 30/06/2007

Hướng dẫn chung: 

  1. Thành viên tham gia đăng ký theo lớp: Lớp trưởng đại diện nộp danh sách (Form đăng ký nhận tại Phòng Phụ trách Quan hệ học viên các Trung tâm). Vé khu vui chơi sẽ phát tại Cổng công viên. Mỗi học viên sẽ được mời 1 người bạn thân tham dự chương trình cùng.
  2. Chương trình sẽ thi các trò chơi tập thể có thưởng, các lớp nộp đăng ký tham gia các trò chơi kèm theo danh sách tham dự chuyến đi, lượt chơi sẽ bốc thăm ngẫu hứng.
  3. Ngoài các Trò chơi và thi Trung tâm cũng khuyến khích các lớp đăng ký tham gia văn nghệ ( đăng ký tại Phòng phụ trách Quan hệ học viên 2 Trung tâm ) trước ngày 27/6/2007 

Kế hoạch chung:

  1. Tập trung tại Cổng chính Công viên Nước Hồ Tây : 7h00 sáng
  2. BTC đại diện Trung tâm cùng các bạn trong đội tình nguyện sẽ phối hợp phát vé cho từng học viên và bạn đi cùng. Thời gian phát vé sẽ là 45 phút tính từ giờ yêu cầu có mặt. Học viên đến muộn Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm.
  3. Học viên sẽ tập trung tại khu vực sân khấu của Công viên tham dự chương trình chính sẽ diễn ra trong buổi sáng.
  4. Vì thời tiết nóng & nắng để đảm bảo các bạn sẽ không quá mệt, Trung tâm khuyến khích các lớp chuẩn bị ô che nắng hoặc đội mũ, BTC cũng sẽ có bạt che nắng tại khu vực dành cho khán giả.
  5. Buổi trưa BTC sẽ bố trí ăn nhẹ cho các bạn
  6. Buổi chiều các bạn vui chơi tự do: Các trò chơi theo vé của Công viên
  7. Chú ý các bạn sẽ tự bảo quản đồ mang theo cũng như an ninh cá nhân trong buổi Chiều, lưu ý các bạn vui chơi tới khoảng 18h00 giờ chiều là tối đa.