Chung ket cuoc thi Hanoi – Aptech’s MC competition 2007

Hanoi-Aptech thông báo thời gian chung kết cuộc thi “Hanoi – Aptech’s MC competition 2007”

Thời gian:

Từ 18h00 – 22h00 Thứ 7 ngày 21 tháng 04 năm 2007

 

Địa điểm:

Phòng Class 1 – Tầng 1 Tòa nhà Fafilm 19 Nguyễn Trãi