LỊCH THI LẠI THÁNG 6/2017  

Published by Việt Nguyễn Mạnh on

 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

9-Jun

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

13-Jun

18:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

16-Jun

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

17-Jun

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

20-Jun

18:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

23-Jun

17:30

Các môn thực hành ACCP

 

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

 

Phòng Đào tạo