Lịch thi lại tháng 6/2014

Published by NguyễnTrần Mỹ Nga on

Retake 4-Jun 8:30 Các môn lý thuyết (India, HNA, ACNA)
Retake 5-Jun 8:00 10:00 ACCP Practical
Retake 11-Jun 13:30 ACNA Practical
Retake 13-Jun 8:30 Các môn lý thuyết (India, HNA, ACNA)
Retake 16-Jun 8:00 10:00 ACCP Practical
Retake 25-Jun 8:00 10:00 ACCP Practical
Retake 27-Jun 13:30 ACNA Practical