Lịch thi lại tháng 11/2009

Lịch thi lại tháng 11/2009

56 Nguyễn Chí Thanh


kỳ thi
Ngày thi Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ Môn thi
388 11-7-2009 19:45 21:45 Lab 4 Retake All Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
419 11-14-2009 20:00 20:45 Great Hall Retake Sem 1 CF Theory (ACCP i7.1 -TV)
422 11-17-2009 15:45 17:45 Lab 4 Retake Sem 1 RDBMS Theory & SSDO Theory (ACCP i7.1)
433 11-19-2009 15:45 17:00 Lab 4 Retake Sem 1 CF Theory (CLC & ACCP i7.1)
430 11-19-2009 17:00 17:45 Lab 4 Retake Sem 1 C Theory (ACCP i7.1)
429 11-20-2009 15:45 16:30 Lab 4 Retake Sem 2 DCJ & DBSJ Theory (ACCP i7.1)
434 11-20-2009 16:45 17:15 Lab 4 Retake Sem 1 HDJ & DW8 Theory (CLC)
435 11-20-2009 17:30 18:15 Lab 4 Retake Sem 3 WFC# Theory (ACCP i7.1)
436 11-20-2009 18:30 19:00 Lab 4 Retake Sem 1 C Theory (CLC)
441 11-21-2009 15:45 17:45 Lab 4 Retake Sem 1 C, HDJ & DW8, RDBMS, SSDO Practical (ACCP i7.1+ CLC)
453 11-28-2009 15:45 17:45 Lab 4 Retake Sem 2 Java & GAJ , DCJ & DBSJ, WF Practical (ACCP i7.1)

 

Chúc các bạn thi đạt kết quả tốt!: