Lịch thi tháng 01 năm 2008

Published by admin on

JANUARY 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 08/01 17:45 19:45 Great Hall A0709L Sem 1 Test T3: C Practical
2 07/01 08:15 09:00 Lab 2 C0503G Year 2 Test T3: EJB2 & J2EE Theory
3 10/01 08:00 10:00 Lab 2 C0503G Year 2 Test T4: EJB2 & J2EE Practical
4 08/01 08:15 09:00 Lab 2 C0511G Year 2 Test T4: Adv.Net Theory
5 11/01 08:00 10:00 Lab 2 C0511G Year 2 Test T5: Adv.Net Practical
6 24/01 20:00 20:45 Lab 3 C0512M Year 2 Test T7: Web Services and Security in .Net
7 31/01 18:00 18:45 Lab 3 C0608L Sem 2 Test T6: Winforms Theory
8 11/01 20:00 20:45 Lab 2 C0608M Sem 2 Test T6: Winforms Theory
9 16/01 19:45 21:45 Lab 2 C0608M Sem 2 Test T7: Winforms Practical
10 19/01 16:00 16:45 Lab 1 C0609K Sem 2 Test T6: Winforms Theory
11 23/01 15:45 17:45 Lab 1 C0609K Sem 2 Test T7: Winforms Practical
12 08/01 15:45 17:45 Lab 2 C0610K Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
13 15/01 20:00 20:45 Lab 3 C0611M Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
14 18/01 17:45 19:45 Lab 3 C0611M Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
15 29/01 18:00 18:45 Lab 2 C0612L Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
16 12/01 08:00 11:30 Great Hall C0703G Sem 1 Project Evaluation
17 16/01 18:00 18:45 Lab 1 C0706L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
18 19/01 18:00 18:45 Lab 1 C0706L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
19 10/01 16:00 16:45 Lab 2 C0707K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
20 14/01 16:00 16:45 Lab 2 C0707K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
21 22/01 08:15 09:00 Lab 1 C0708G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
22 25/01 08:00 10:00 Lab 1 C0708G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
23 07/01 20:00 20:45 Lab 1 C0708M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
24 10/01 19:45 21:45 Lab 1 C0708M Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
25 12/01 08:15 09:00 Lab 2 C0709G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
26 16/01 08:00 10:00 Lab 2 C0709G Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
27 30/01 08:15 09:00 Lab 1 C0710G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
28 17/01 17:45 19:45 Lab 1 Retake Year 2 ACCP 2003 / ITT 2003
29 24/01 17:45 19:45 Lab 1 Retake   ACCP 2003 / ITT 2003
30 09/01 17:45 19:45 Lab 1 T0705L Sem 1 Test T8: SQL2 Practical
31 26/01 20:00 20:45 Great Hall T0707M Sem 1 Test T6: SQL1 Theory
32 16/01 16:00 16:45 Great Hall T0709K Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
33 19/01 15:45 17:45 Lab 1 T0709K Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
34 29/01 16:00 16:45 Great Hall T0710K Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Batch Semestre Module
1 03/01 08:30 09:30 Class 1     thi thử đầu vào
2 04/01 17:45 18:30 Lab 3 C0605L Sem 3 Test T1: XML-UML Theory
3 05/01 08:30   Class 1     Thi đầu vào
4 05/01 19:45 20:30 Class 3 N0706M ACNA W2K3I- Test
5 05/01 08:00   Class 1 T0612I Sem 3 Project Evaluation
6 05/01 13:30   Class 1 C0608L Sem 2 Project Evaluation
7 05/01 13:30   Class 1 C0608G Sem 2 Project Evaluation
8 08/01 13:00 15:30 Lab ACNA N0706M ACNA W2K3I Practical- Test
9 08/01 08:00 08:45 Class 3 N0708G ACNA W2K3I- Test
10 08/01 10:00 10:45 Class 3 N0711H ACNA CIT Test
11 09/01 19:45 20:30 Lab 1 C0711M Sem 1 Test T1: CF Theory
12 09/01 17:45 18:30 Lab 2 C0610L Sem 2 Test T6: Winforms Theory
13 10/01 08:00 10:30 Lab ACNA N0708G ACNA W2K3I Practical- Test
14 12/01 13:30   Class 1 C0607M Sem 2 Project Evaluation
15 12/01 13:30   Class 1 C0411K Sem 4 Project Evaluation
16 12/01 10:00 10:45 Class 2 T0710H Sem 1 Test T2: C Theory
17 12/01 19:45 20:30 Lab 1 C0610M Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
18 12/01 17:45 19:45 Lab 2 C0610L Sem 2 Test T7: Winforms Practical
19 15/01 15:45 16:30 Class 3 N0707K ACNA E2K3M- Test
20 15/01 09:30 11:30 Lab 1 T0710H Sem 1 Test T3: C Practical
21 16/01 19:45 21:45 Lab 1 C0610M Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
22 17/01 13:00 15:30 Lab ACNA N0707K ACNA E2K3M Practical – Test
23 18/01 19:45 20:30 Lab 3 C0709M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
24 18/01 08:30 09:30 Class 1     thi thử đầu vào
25 19/01 17:45 18:30 Class 3 N0709L ACNA W2K3E -Test
26 21/01 08:00 08:45 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
27 21/01 14:00 14:45 Class 1 T0704I Sem 3 Test T7: SQL 2 Theory
28 22/01 8:00 8:45 Lab 1 C0709G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
29 22/01 13:00 15:30 Lab ACNA N0709L ACNA W2K3E Practical- Test
30 22/01 19:45 21:45 Lab 3 C0709M Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
31 22/01 15:45 16:30 Lab 2 C0509K Sem 4 Test T3: EJB2 & J2EE Theory
32 22/01 17:45 18:30 Class 1 A0711L Sem 1 Test T1: CF Theory
33 23/01 10:00 10:45 Class 2 T0709H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
34 24/01 8:00 10:00 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
35 25/01 8:00 10:00 Lab 1 C0709G Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
36 25/01 19:45 20:30 Lab 1 C0506M Sem 4 Test T3: EJB2 & J2EE Theory
37 25/01 13:30 15:30 Lab 1 T0704I Sem 3 Test T8: SQL 2 Practical
38 25/01 15:45 17:45 Lab 2 C0509K Sem 4 Test T4: EJB2 & J2EE Practical
39 26/01 09:30 11:30 Lab 1 T0709H Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
40 26/01 17:45 18:30 Class 3 T0710L Sem 1 Test T2: C Theory
41 28/01 09:45 10:30 Class 3 N0710H ACNA W2K3E- Test
42 28/01 19:45 20:30 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
43 29/01 10:00 10:45 Lab 1 C0609PH Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
44 29/01 19:45 21:45 Lab 1 C0506M Sem 4 Test T4: EJB2 & J2EE Practical
45 30/01 10:00 10:45 Class 2 C0710PH Sem 1 Test T2: C Theory
46 30/01 14:00 14:45 Class 2 C0710PI Sem 1 Test T2: C Theory
47 30/01 08:00 10:30 Lab ACNAI N0710H ACNA W2K3E Practical- Test
48 30/01 10:00 10:45 Class 1 T0707H Sem 2 Test T4: HDJ & DWMX Theory
49 30/01 17:45 19:45 Class 3 T0710L Sem 1 Test T3: C Practical
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.